Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

6004 578c
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viazEveR zEveR

December 07 2016

angellalyzga

Mam niewidomego kumpla i czasem mówię mu: "czy możesz mi powiedzieć, co tu jest napisane, bo jest Braillem", po czym podaję mu klocek Lego.

Wygląda na to, że na wszystkich klockach Lego jest napisane: pierdol się Gof.

— Znalezione w Internetach.
Reposted from1923 1923 viawaco6 waco6

November 27 2016

angellalyzga
1274 28fb 500
Reposted fromcontroversial controversial
angellalyzga
3898 06ea
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viakarmacoma karmacoma
angellalyzga
6200 e14a

November 25 2016

angellalyzga
4080 7ba3 500
Reposted fromqb qb
angellalyzga
Reposted fromqb qb
angellalyzga
5269 b744 500
Reposted fromqb qb
angellalyzga
2182 4f24
Reposted fromsagara sagara viathor7o thor7o
angellalyzga
4406 1ce9 500
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viasarazation sarazation

November 24 2016

angellalyzga
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności. Myślisz, że czemu służy odpowiedź?
— Jacek Dukaj - Perfekcyjna niedoskonałość

November 17 2016

angellalyzga
1342 cbc2
The library at Mafra National Palace in Portugal. Where, to keep books from being damaged by insects, they uses 500 bats! The bats are kept in boxes during the day but at night they are let out and eat up to double their own body weight in insects.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialiona liona
8870 ada0
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialiona liona
angellalyzga
6721 dd31
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialittlefaith littlefaith

November 08 2016

angellalyzga
5282 254b 500
Reposted fromzciach zciach viajudysza judysza
angellalyzga
6247 4592 500
Reposted frombukoz bukoz viaorchila orchila

November 05 2016

angellalyzga
Reposted frombookaholic bookaholic viaminiatura miniatura

November 03 2016

angellalyzga
4061 6f6d 500
Athens
Reposted fromunfolded unfolded viafoxgallagher foxgallagher
angellalyzga
3126 59a8
Reposted fromBulterier Bulterier viaune-raconteuse une-raconteuse

October 25 2016

angellalyzga
Reposted fromcarfreitag carfreitag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl