Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

angellalyzga
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viagdziejestola gdziejestola
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viagruetze gruetze

November 17 2017

angellalyzga

November 07 2017

angellalyzga
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans

October 26 2017

angellalyzga

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viagdziejestola gdziejestola
angellalyzga
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

August 02 2017

angellalyzga

July 06 2017

angellalyzga
7425 bd7c
Reposted frombukoz bukoz viakundel kundel

July 04 2017

angellalyzga
3259 a8f7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaExfeletes Exfeletes

June 29 2017

angellalyzga
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
angellalyzga
8707 820f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 23 2017

angellalyzga
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności. :))
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakmj kmj
angellalyzga
Pewność siebie to umiejętność okłamywania innych, że wiesz co robisz
— odmety internetu
Reposted bykmjMonia94

May 24 2017

angellalyzga
Za mało w głowie, a za dużo w dupie.
— Grubson

May 21 2017

angellalyzga
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik

May 04 2017

angellalyzga
8182 5eb4
Reposted fromkrzysk krzysk viasosna sosna
angellalyzga
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaki-adi ki-adi

May 03 2017

angellalyzga
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

April 27 2017

9142 83bb 500
Reposted fromnulchar nulchar viahugostiglitz hugostiglitz
angellalyzga
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaM3lk0r M3lk0r
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl