Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

angellalyzga
5647 514d 500
Reposted fromteijakool teijakool viagruetze gruetze

May 28 2018

angellalyzga
9113 0e06
Reposted fromTamahl Tamahl viaki-adi ki-adi
angellalyzga
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaelinela elinela
angellalyzga
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaki-adi ki-adi
1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
angellalyzga
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 19 2018

angellalyzga
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastolatstolat stolatstolat
angellalyzga
angellalyzga
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viastolatstolat stolatstolat
angellalyzga
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastolatstolat stolatstolat

November 18 2017

angellalyzga
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from48hrs 48hrs viagdziejestola gdziejestola
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viagruetze gruetze

November 17 2017

angellalyzga

November 07 2017

angellalyzga
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans

October 26 2017

angellalyzga
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

August 02 2017

angellalyzga

July 06 2017

angellalyzga
7425 bd7c
Reposted frombukoz bukoz viakundel kundel

July 04 2017

angellalyzga
3259 a8f7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaExfeletes Exfeletes

June 29 2017

angellalyzga
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
angellalyzga
8707 820f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl