Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

angellalyzga
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viagdziejestola gdziejestola
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viagruetze gruetze

November 17 2017

angellalyzga

November 07 2017

angellalyzga
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans

October 26 2017

angellalyzga

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viagdziejestola gdziejestola
angellalyzga
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

August 02 2017

angellalyzga

July 06 2017

angellalyzga
7425 bd7c
Reposted frombukoz bukoz viakundel kundel

July 04 2017

angellalyzga
3259 a8f7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaExfeletes Exfeletes

June 29 2017

angellalyzga
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
angellalyzga
8707 820f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 23 2017

angellalyzga
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności. :))
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakmj kmj
angellalyzga
Pewność siebie to umiejętność okłamywania innych, że wiesz co robisz
— odmety internetu
Reposted bykmjMonia94

October 26 2017

angellalyzga
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

August 02 2017

angellalyzga

July 06 2017

angellalyzga
7425 bd7c
Reposted frombukoz bukoz viakundel kundel

July 04 2017

angellalyzga
3259 a8f7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaExfeletes Exfeletes

June 29 2017

angellalyzga
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
angellalyzga
8707 820f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 23 2017

angellalyzga
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności. :))
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakmj kmj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl